Pro Vaše zadání vytvoříme studii s možným řešením
- Vizualizace pracoviště
- Optimalizace průmyslového robota
- Návrh bezpečnostních prvků
- Návrh kontrolních prvků
- Optimalizace jednotlivých komponentZde najdete ukázky studií
- Ukázka studie
Konstrukční práce provádíme 3D software SolidWorks, zpracování elektrodokumentace zajišťujeme pomocí software Eplan8.ROBOTECH SW a.s.