Studie pracoviště odjehlování

Součástí studie je kromě vizualizace pracoviště i optimalizace typu dosahu průmyslového robota nebo jednoúčelového stroje, oplocení a rozmístěním jednotlivých komponent.

Modul Robox
ROBOTECH SW a.s.