Naše produkty

Naším cílem je vytvářet logické celky s jednoduchou obsluhou a spolehlivým provozem. Prvnímu cíli se snažíme přiblížit detailním rozborem celého pracoviště a jednotlivých postupů.K druhému cíli nám pomáhají naši dodavatelé. Proto pro naše produkty používáme renomované výrobce jednotlivých komponet.

Robotizované pracoviště
ROBOTECH SW a.s.