Robotizace vysopkotlakého mytí

Obsluha vysokotlakého mytí pracující v součinnosti s automatizovaným pracovištěm odjehlování.

Pracoviště odjehlování
ROBOTECH SW a.s.