Systém RoBox

Novinkou je jednotná modulární automatizace pracovních strojů pro manipulaci a ostatní pracovní operace při výrobě lehkých dílů. Systém RoBox představuje jednoduchou cestu k dosažení významných úspor, zlepšení efektivity výroby, snížení prostojových časů stroje. Vaše stroje můžou pracovat i dlouho poté co je jejich obsluha mimo pracoviště. V některých případech není problém vykrýt bezobslužným provozem i dobu delší než je jedna pracovní směna.

Celý systém je koncipován jako stavebnice těchto modulů:

- Modul RoBox Basic
- Průmyslový robot
- Zásobník dílů
- Technologický paket
Modul Robox
ROBOTECH SW a.s.